Jsme nyní blízko národního parku Yala a než ráno pojedeme na safari, šli jsem na večerní procházku po okolí.

Poprvé se tu potkáváme s cenami, které nejsou ovlivněny tím, že jsme bílí a turisté (což zítra skončí jakmile přijedeme na safari).

Před ubytováním nám skákaji 🐒 a řvou pávi, v pokoji se prohání gekon a na zemi si líně cupitá šváb. No není to pohoda .

Vy už nyní můžete hádat co za zvířata uvidíme zítra, při projížďce parkem.

PS: samozřejmě, že jsme cestou z vycházky zabloudili, ale měli jsme dost jídla i vody a tak těch pár km, co jsme zmateně hledali hotel jsme zvládli.