Aniž bychom tušili za pár dní nás tu čeká velká sláva. Bude se tu slavit hinduistický Nový rok. Oslavy to budou opravdu velkolepé, hlavně 6.3, pravé vyvrcholení bude však 7.3.

Co nás (a i vás) v tyto dny bude čekat, popíšeme později.

Dneska jsme měli tu možnost zúčastnit se prvních ceremonií, které tomu všemu předchází.